تاشقایق هست زندگی بایدکرد......
عمومی
عکسهایی بسیار زیبا و تاثیرگذار از فصل بهار

[ پنجشنبه سی ام بهمن 1393 ] [ 15:41 ] [ شهره کرمی زند ]

 

 • گاهی....

گاهی گمان نمی کنی ونمی شود , گاهی نمی شود که نمی شود , گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است , گاهی نگفته قرعه به نام تو می شو د  ,گاهی گدای گدایی وبخت با تو نیست , گاهی تمام شهر گدای تو می شود....


 • خدایا سبک آمده ام وبادستهای تهی , سنگین بازم گردان.
 • خداوندا! دنیا حیرت کده ایست , سهم ما را افزون کن.
 • خدایا ! قلم اگر حول تو نچرخد سرگردان است وهنر اگرسر بر پای تونگذارد بارگران ...
 • خدایا ! از زمین بریده ام آسمان را عیان کن وتعلیق را بیش از این روا مدار!
 • پروردگارا ! الفبای معنویت را به کتابهای قطور و میان تهی حیاتمان باز گردان.
 • خدایا ! به دست حجت خاتم گره از کار فرو بسته عالم بگشا.

 آمین


 • خدایا ;

به من توفیق تلاش در شکست, صبردر ناامیدی , رفتن بی همراه , جهاد بی سلاح , کار بی پاداش  ,فداکاری در سکوت , دین بی دنیا  ,مذهب بی عوام , عظمت بی نام  ,خدمت بی نان  ,ایمان بی ریا , خوبی بی نمود , گستاخی بی خامی , مناعت بی غرور,  عشق بی هوس , تنهایی در انبوه جمعیت ,  ودوست داشتن بی آنکه دوست بداند  ;روزی کن......

 

آمین

 

 

 

 

[ چهارشنبه بیست و نهم تیر 1390 ] [ 17:23 ] [ شهره کرمی زند ]
 • خدایا تحمل تنهایی خیلی سخته !.....
 • خدایا تنهایی فقط مختص ذات یگانه توست نه من بنده حقیرسر تا پا تقصیر!....
 • خدای من همیشه به تنهایی می اندیشیدم اما هیچ وقت تصور نمی کردم تحملش هم انقدر سخت باشه !؟
 • خداوندا من نمی توانم تنهایی تحمل کنم مگر اینکه تو به من کمک کنی و گرنه می بازم ...
 • خدای عزیزم ! همیشه تورا شاکر بودم به خاطر موقعیتهای خوبی که برایم در نظرگرفتی باز وبازهم شکرت می گویم ; فقط ازیک چیز گلایه دارم و آنهم تنهایی است...

وقتی روزهاوشبهایم را در تنهایی به سر می برم خیلی دلتنگ می شوم.

 • خدایا تحمل تنهایی سخت است اما وقتی به تو فکر می کنم که بامنی تحمل تنهایی برایم آسانتر می شود.
 • پروردگارا;  ازتو می خواهم همیشه وهمه جا کمکم کنی تا احساس شکست و تنهایی برمن غلبه نکند چرا که گاهی اوقات می ترسم شکست بخورم واین یعنی......
 • یارب : دوستت دارم به خاطر تمام مهربانی هایت وهر آنچه که ما داده ویانداده ای همه از سر لطف وحکمتت بوده ولی خدایا مرا درمسیر پرپیچ وخم زندگی تنها نگذار وهمیشه بامن باش همیشه.

        با من وباتمام بندگانت....

 • خدایا لطف ورحمتت را از ما دریغ مدار چرا که تو ارحم الراحمینی ; پس :

یاالرحم الراحمین

[ دوشنبه بیست و هفتم تیر 1390 ] [ 15:38 ] [ شهره کرمی زند ]

فیلم سگ کشی

کارگردان : بهرام بیضایی

فیلم سگ کشی راشاید بتوان ازجمله فیلم هایی برشمرد که واقعیت آن درجامعه کنونی کمابیش به چشم می خورد.

زنی درتلاطم بی رحم زندگی وبرای نجات همسرش ازبارگرفتاریها ومشکلات کوله باری ازسختی هارابه دوش می کشدتاشاید خودرادرمعضلات پیش آمده همسرش شریک بداند اما غافل ازاینکه خودبازیچه ای بیش در دستان همسرش نبوده است.

درجامعه ای که مشکلات اقتصادی ومادی مردم راسخت مضطرب کرده است ومعدود افراددررفاه به سر می برند,بازهم افراد طمع کاری وجوددارندکه برای کسب پول بیشترازراههای نامشروع به کارهای نادرستی هم دست می زنند واین موضوع درفیلم سگ کشی به خوبی مشهوداست.

ناصرمعاصر وگلرخ کمالی زن وشوهراین فیلم باشخصیتی کاملا متفاوت ازهم ظاهرشده اند;ناصر شخصیتی سرشار ازدروغ و ریاوسنگدلی واماگلرخ شخصیتی مثبت وفداکارکه برای جامعه امروزی قابل باوراست.

درفیلم,  ناصر کاراکتری دارد که برای رسیدن به خواسته هایش ازاعتماد شریکش وحتی عشق واقعی وساده همسرش گلرخ  سوء استفاده می کند ودرمقابل گلرخ کسی است که دربرابر تمامی ناملایمات ومشکلات پیش رویش به مقابله با شخصیتهای داستان می پردازد.شاید مبارزه گلرخ که درطی داستان کاملا نمایان است ازنقاط قوت فیلم باشد چه راکه سرسختی یک زن آنهم به این صورت وبرای حفظ زندگی مشترک خود تحسین برانگیز است.

فیلم سگ کشی بیانگر جامعه ای دروغ و فریبکارانه است که تاحدودی بارخیانت رانیزبردوش می کشد.دراین فیلم آدم هادرنقاب انسانهای ساده وبی ریا به سادگی هم راپایمال می کنند ودرچنین جامعه ای بی اعتمادی شاید جزلاینفک زندگی مردم بشماربرود.

ابتدای فیلم  با دروغ وصحنه سازی ناصر برای شریکش آغاز می شودواین مورد تاپایان فیلم ادامه می یابد وگلرخ هم دراین فریب ودروغ وجوددارد وبه مبارزه می پردازد.

درسکانس پایانی فیلم که دست ناصربرای گلرخ رو می شود اوبرای توجیه کارهایش شروع به فلسفه بافی کرده ودلیل آنرا توضیح می دهد وآنوقت بودکه گلرخ علیرغم تحمل تمام مشکلاتی که به خاطرنجات همسرش ازدست طلبکاران کشید دانست که ناصربه خاطر فرار ازدست طلبکارانش اورا سپربلای خود کرده وازعشق ساده وپاکش سوء استفاده کرده است ازهمه مهمتر خیانتی که اوباازدواج با منشی اش درحق او روا داشت.ناصر هم خود را برابر سیل طلبکارانش می بیند وشکست خود را مشاهده می کند.

 

 

 

[ پنجشنبه بیست و هشتم مرداد 1389 ] [ 23:59 ] [ شهره کرمی زند ]

گزارش کارکارگاه آموزشی درمورخ 19/5/89 :

وسایل کمک آموزشی نورتاب ازجمله وسایلی محسوب می شوندکه تاثیرزیادی می توانددرفرایند یادگیری داشته باشند.به دلیل اینکه این وسایل نورراازخودعبورمی دهندبه این نام شهرت یافته اند.

دراین کارگاه , باوسایل مختلف کمک آموزشی ازجمله :اسلایدوپروژکتوراسلاید/ ویدئو پروژکشن/ دستگاه ویژه آلایزروپروژکتور اورهدکه وسایل نورتاب هستندومولاژ که جزوسایل کمک آموزشی غیرنورتاب دسته بندی می شود؛آشنا شدیم.هریک ازآنهاباخصوصیات مربوط به خود  نقش مهمی درفرایند آموزش و یادگیری دارند.

-          ویژه آلایزر(ویدئوایمیجر): این دستگاه به همراه یک تلویزیون یاویدئو قادربه نمایش تصاویر اجسام وطلق شفاف نیز هست و همچنین بایدگفت که قادر به ارائه کاربردهای پروژکتوراپک- اورهد- اسلاید وحتی دوربین های تصویربرداری نیزاست.

-          ویدئوپروژکشن:ازاین دستگاه برای نمایش تصاویروفیلم هایی استفاده می شودکه ازطریق رایانه قابل پخش باشد.از وسایل گفته شده تنها این دستگاه دارای صداست.درویدئو پروژکشن هرچه فاصله بیشترباشد کیفیت کمترمی شود.

 

-          اسلاید وپروژکتوراسلاید:اسلایدهاتصاویرترسیم شده به روی یک صفحه شفاف ویامجموعه ای ازعکسهای ثابتی هستند که دراثرعبورنورازآنها ازطریق پروژکتوراسلاید تصویربرروی پرده یادیوارمنعکس می شود.درگذشته کاربااسلایدها دشواروزمانبربود به طوریکه مدتها وقت نیازبودتا اسلایدها قادربه نمایش باشند اما امروزه با این دستگاه مشکلات برطرف شده وبه راحتی می توان تصاویر وعکسهای زیادی راازاین طریق نمایش داد.

-          پروژکتوراورهد: یکی دیگرازوسایل نورتاب بشمار می رود.این دستگاه قادربه نمایش تصاویرومطالبی است که نوررا ازخودعبورمی دهند.صفحات شفافی که درپروژکتوراورهداز آن استفاده می شود طلق شفاف نام دارند.برروی طلق هر آنچه که نوشته شود روی پرده نمایش داده خواهد شدو با استفاده ازلنزآن می توان درجه وضوح آنرا تنظیم کرد.

-          مولاژ: این وسیله آموزشی جزرسانه های غیرنورتاب بوده وبرای آشنایی باقسمتهای مختلف بدن کاربرد دارد.

[ دوشنبه بیست و پنجم مرداد 1389 ] [ 5:12 ] [ شهره کرمی زند ]

تحولات و دگرگوني نظام اجتماعي ـ اقتصادي عصرحاضر ريشه در در پيشرفت و تغييرات بوجود آمده در علم و تكنولوژي دارد . از اين رو تضمين حيات و بقاء كشورها نيازمند نوآوري ، ابداع و خلق محصولات و خدمات جديد مي باشد چنين رويدادي ميسر نيست مگر توسط افرادي كه بتوانند با ايجاد تحول در سازمان ها يا تأسيس شركتهاي نو اين امر را محقق سازند از اين افراد به عنوان كارآفرين ياد مي‌كنند .

تعريف كارآفريني

از كارآفريني Entrepreneurship تعاريف مختلفي شده است . جفري تيمونز Jeffry-Timmons كارآفرين را ايجاد كننده يك چيز ارزشمند از هيچ مي داند . مفهوم كارآفريني اولين بار در فرانسه براي افرادي به كار مي رفت كه در جنگ سده شانزدهم ميلادي در مأموريتهاي نظامي خود را به خطر مي انداختند و به استقبال مرگ مي رفتند وبعد ها اين واژه به كساني اطلاق مي شد كه مخاطره يك فعاليت اقتصادي را مي پذيرفتند و دست به يك نوآوري مي زدند .

 براي درك بهتر مفهوم كارآفريني پاسخ به پرسشهاي زير مؤثر خواهد بود :

كار آفرين چه ويژگيهايي دارد ؟

كارآفرين در مقابل مشكلات و شرايط سخت چگونه رفتار مي كند ؟

كارآفرين چگونه كارآفريني مي كند ؟ ( مكانيسم كارآفريني چگونه است ؟ )

ـ كارآفريني فرايندي است كه فرد كارآفرين با ايده هاي نو و خلاق و شناسايي فرصتهاي جديد و بسيج منابع ، مبادرت به ايجاد كسب و كار و شركتهاي نوآور و رشديابنده نموده كه توام با پذيرش مخاطره و ريسك است و منجر به معرفي محصول يا خدمت جديدي به جامعه مي گردد.

ـ كارآفرين پلي بين صنعت و دانشگاه يا بعبارتي پركننده بين علم و بازار مي باشد .

بنابراين كارآفرين كسي است كه با معرفي محصولات و خدمات جديد ، ايجاد شركتهاي جديد و يا بهره‌برداري از مواد اوليه جديد وضع اقتصادي موجود را به هم مي ريزد .

كارآفرين كسي است كه براحتي از كنار مسائل و مشكلاتي اطراف خود نميگذرد ، چون حلّال مشكلات هستند .

نقش كارآفرين :

كارآفرين دقيقاً چه كاري را انجام مي دهد ؟

به طور كلي كارآفرين :

ـ در كار خود خلاقيت دارد و نوآوري مي كند .

ـ از موقعيتهاي اقتصادي استفاده مي كند .

ـ تصميم مي گيرد و براي آينده برنامه ريزي ميكند و به كارها نظم مي بخشد .

ـ توليد سرمايه مي كند و توليدات خودرا با سود مي فروشد .

چرا بايد كارآفريني را آموخت ؟

در حال حاضر كارآفريني يك ضرورت مي باشد زيرا سالانه حدود سيصد هزار نفر از دانشگاههاي كشور فارغ‌التحصيل مي شوند . و با توجه به نگرش دانشگاههاي نظري نسبت به فارغ‌التحصيلان كه آنها را فقط براي كارشناس در دولت تربيت مي كنند ، تنها 20% فارغ‌التحصيلان شانس ورود به بدنه دولت را خواهند داشت آن هم با توجه به روابط بسيار پيچيدهاي كه در امر استخدام به جاي ضوابط حاكم است اين درصد كمتر از اين مقدار مي باشد . البته سختي كسب و كار دولتي نه به اين خاطر است كه اين كار بر بخش خصوصي ترجيح دارد ، بلكه به اين خاطر نوع تربيتي است كه جويندگان كار در دانشگاه با آن مواجه بوده اند .

بنابراين لازم است دانشجويان بدانند كه چگونه بايد شخصاً يك فعاليت اقتصادي را راه اندازي كنند؟ چگونه آن را گسترش دهند؟ چگونه دست به كارهاي خلاق زده و تكنيكهاي خلاقيت را در خود به كار ببرند؟ چگونه كار خود را مديريت كنند؟چگونه محصول خود را بفروشند؟ چگونه با ديگران ارتباط برقرار كنند؟

خلاقيت ، نوآوري و كار آفريني

از آنجا كه مزيتهاي نسبي كشورهاي جهان سوم در زمينه مواد خام و كارگران ارزان بدليل اتوماسيون ارزش خود را از دست داده‌اند ، توسعه فناوري و به تبع آن توليد محصولات و خدمات ابداعي و نوآور ، به ضرورتي اجتناب ناپذير تبديل شده است . اين امر مستلزم خلاقيت نو آوري و كار آفريني مي باشد .

نقش اين سه عامل را به ترتيب زير مي توان خلاصه كرد :

خلاقيت يك توانايي فكري است كه مي تواند به به يك اختراع يا ايده اي بكر در فرد خلاق منجر شود . نوآوري فرايندي است كه اين اختراع يا ايده را به محصول يا خدمتي كه به بازار قابل عرضه است تبديل مي‌كند . كارآفريني ويژگي فردي است كه با عزمي راسخ با وجود موانع بسيار در رساندن يك محصول به بازار فرايند نوآوري را با موفقيت هدايت مي‌كند .

از آنجايي كه كارآفريني مستلزم نوع ويژه اي از خلاقيت است و همچنيني در تمامي مراحل نوآوري ، از ايجاد ايده اوليه تا تأمين منابع مالي و فروش ، همه مستلزم خلاقيت است . لذا ابتدا به تعاريف و عناصر اصلي خلاقيت مي پردازيم .

خلاقيت را به صورتهاي مختلف و متعددي تعريف كرده اند . اما در تعاريف دو مفهوم تازگي و نو بودن و ديگري ارزشمندي وتناسب مشترك مي باشد (Amabile)

خلاقيت متشكل از عناصر و اجزاي مختلفي است . آمابيل سه عنصر مهارتهاي مربوط به قلمرو يا موضوع ، مهارتهاي مربوط به خلاقيت و انگيزه را اجزاي اصلي خلاقيت مي دانند .

مهارتهاي موضوعي : دانش و شناخت ما نسبت به موضوع ، حقايق ، اصول و نظريات در آن موضوع مي‌باشد.

مهارتهاي خلاقيت : اين مهارتها با شكستن قالبهاي خشك ذهني ، مهارتهاي موضوعي را در راه جديدي به كار مي‌گيرد ، يعني از مهاتهاي موضوعي به شكل جديدي استفاده مي‌كند .

مهارتهاي خلاقيت با ارزشهاي فكري زير همراه است :

1ـ شكستن عادتها

2ـ به تعويق انداختن قضاوتها و ارزيابي

3ـ درك پيچيدگي با توجه به مسائل پيچيده و درگير شدن با آن

4ـ متفاوت ديدن مسايل و مشاهده امور به شيوه تازه اي كه قبلاً به آن توجه كافي نشده است .

5ـ وسعت فكر و برقراري ارتباط ميان ايده‌هاي متفاوت تكنيكهايي وجود دارد كه اين ارزشهاي فكري را تقويت ميكند من جمله : توفان فكري ، اسكمپر ، اسينكتيكس و …

انگيزه يكي از عناصر اصلي و شايدمهم ترين جزء اين مجموعه است . انسان بدون انگزه بيروني و دروني نميتواند كار خلاقانه انجام دهد. اگر انگيزه دروني باشد كار براي افراد لذتبخش و جالب خواهد بود . آمابيل مي گويد انگيزه دروني مهمترين نقش را در خلاقيت ايفا مي‌كند اگر افراد از ابتدا به كار علاقه داشته باشند و با لذت و رضايت وارد كار شوند و نه فشار خارجي، آنگاه مي‌توانند خلاقيت بيشتري از خودشان نشان دهند .

فرآيند خلاقيت :

فرآيند شكل‌گيري راه حلهاي خلاق و مسايل و گامهايي كه در اين فرآيند برداشته مي شود ، فرآيند خلاقيت مي باشد در اين زمينه آمابيل الگوي جالبي از فرآيند خلاقيت ارائه كرده كه شامل چهار مرحله اساسي    عرضه‌ مسئله ، آمادگي ، ايجاد پاسخ و اثبات پاسخ است . اما اهميت آن در روابط اين مراحل باعناصر سه‌گانه خلاقيت است .

در مرحله اول ( ارائه كار يا مسئله ) انگيزه تأثير مهمي دارد چرا كه براي شروع فرآيند خلاق وجود انگيزه ضروري است و در مرحله دوم كه آمادگي براي پاسخ يا راه حل است ، بررسي ، جستجو ، مطالعه و جمع آوري مدارك در خصوص موضوع انجام مي‌پذيرد. به رغم باور عموم ، اين مدل حاكي از آن است كه اطلاعات بيشتر موجب خلاقيت بيشتر نمي‌شود . بيشتر اوقات افرادي كه تازه وارد يك رشته شده‌اند خيلي بيشتر از افرادي كه مدت طولاني در آن زمينه تلاش كرده‌اند ، كار خلاق عرضه مي‌كنند . همانگونه كه تحقيقات تجربي نشان مي‌دهند دانش مهم نيست بلكه راه كسب آن مهم است . در مرحله سوم جستجوي حافظه و محيط اطراف براي ايجاد راه حل ممكن است ؛ كه انگيزه و مهارتهاي خلاقيت در اين مرحله مؤثر است .

در مرحله چهارم كه آزمايش پاسخ ممكن در مقابل اطلاعات و معيارهاي واقعي ديگر است مهارتهاي مربوط به موضوع ضرورتي است كه بتوان پاسخ ممكن را با مقياس و اطلاعات موجود مقايسه كرد و به اين نتيجه رسيد كه آيا راه حل ممكن موفقيت‌آميز بوده يا اينكه پاسخ مستدل نيست و امكان توليد وجود ندارد و راه حل به شكست انجاميده‌است . و يا اينكه راه حل توانسته است ما را به هدف نزديك كند .

نوآوري :

نوآوري يا ابداع ، علمي و كاربردي ساختن افكار و انديشه هاي نو و بديع ناشي از خلاقيت است .

نوآوري تبديل خلاقيت ( ايده نو ) به عمل و يا نتيجه سود است .

فرآيند نوآوري :

نياز يا فرصت : در اين مرحله معمولاً در سازمان مشكل پيش مي‌آيد با مديران از فرآيند ناراضي هستند لذا احساس مي‌شود كه بابد يك نوآوري در سيستم بوجود آيد . يا زماني كه در جايي خلاء وجود دارد و نياز به محصول و يا خدمتي در آنجا احساس مي‌شود .

نظر يا ايده :

 نظر يا ايده ارائي راه حل جديدي براي انجام كارهاست كه در قالب نظر ، طرح و يا برنامه مي‌تواند ارائه گردد .

پذيرفتن :

در اين مرحله ارزيابي صورت مي‌گيرد و مديران و يا خود فرد تصميم مي‌گيرند كه آن ايده را اجرا كنند .

اجرا مرحله اي است كه فرد يا سازمان به ايده ، روش يا رفتار جديد جامه عمل مي‌پوشانند و وسايل و امكانات را فراهم مي‌كند و منابع انساني و مالي ا براي اجراي ايده تدارك مي‌بيند .

كارآفريني :

فرآيندي است كه فرد كارآفرين با ايده هاي نو و خلاق و شناسايي فرصتهاي جديد و بسيج منابع ، مبادرت به ايجاد كسب و كار و شركتهاي نو نموده كه توأم با پذيرش ريسك و مخاطره است و منجر به معرفي محصول و يا خدمت جديدي به جامعه مي‌گردد .

فرآيند كارآفريني :

ـ رويدادهاي تسريع دهنده ( كه كارآفرين رامصمم مي‌كند از موقعيتها استفاده كند )

ـ تأسيس بنگاه ( به صورت يك شركت نو پا )

ـ رشد بنگاه ( تبديل شركت تازه به سازماني كه داراي لرزش اقتصادي است )

اين فرآيند داراي سه مرحله مقدماتي ، تأسيس و توسعه است .

 مرحله مقدماتي :

شخص ابتدا تصميم مي گيرد و سپس فرصتي را تشخيص مي دهد و ايده‌اي براي استفاده از آن فرصت در ذهن جرقه مي‌زند و بعد آن ايده را بر روي كاغذ آورده و آنرا نظم مي‌دهد و به شكل يك طرح شغلي (Busines Plan  ) مي‌آورد .

مرحله تأسيس

در اين مرحله شخص شروع به تدارك و سازماندهي منابع براي شركت تازه‌ پامي‌كند و منابع اساسي را مطابق با طرح شغلي يا مقدماتي تركيب مي‌كند تا بتواند كسب و كار خود را شروع كند .

مرحله توسعه :

شخص در اين مرحله كانالهايي را براي ارتباط با بازار  كشف مي‌كند و محصول خود را وارد بازار مي‌كند و بعد آنچه در دستور كار بنگاه براي توسعه بنگاه قرار مي‌گيرد عبارتست از تأمين سرمايه در گردش ، تأمين مواد اوليه ، ايجاد شبكه‌اي در بازار و مديريت منابع انساني ، عمليات و امور اداري .

 

 
   
     
     
     
     
   
[ دوشنبه سوم خرداد 1389 ] [ 0:10 ] [ شهره کرمی زند ]
[ شنبه بیست و چهارم بهمن 1388 ] [ 0:31 ] [ شهره کرمی زند ]
 
[ پنجشنبه پانزدهم بهمن 1388 ] [ 21:56 ] [ شهره کرمی زند ]

            ورزش

زندگی مسابقه ای همگانی, همیشگی وسراسری است.این مسابقه کیست وجایزه اش چیست؟

باورزش باید قله انسانیت را فتح کرد, اندام روح را زیبا ساخت.

درمیان زندگی همه می دوند ولی افراد معدودی به مقصد میرسند. نبایدبه "نفس" ببازیم ونباید هشدارهای نجات غریق را نادیده بگیریم ودر استخر دنیا غرق شویم یاامواج گناه مارا خفه کند.

زندگی بازی نیست, نوعی مسابقه"چگونه زیستن" است. مربی ما دراین راه کیست؟

باید از پاس فرصت ها خوب استفاده کرد ودر تیم خوبیها عضو شد وگل حقیقت راچید.

تا داور"سوت مرگ" را نکشیده, شاید بتوانیم آخرین گل را بزنیم وبا "امتیاز" ازمیدان رقابت بیرون برویم. بازنده واقعی کسی است که زندگی راببازد......

 

[ جمعه نهم بهمن 1388 ] [ 16:10 ] [ شهره کرمی زند ]
 •  نظرتون راجع به این تصاویر چی بود؟؟!
[ سه شنبه ششم بهمن 1388 ] [ 22:18 ] [ شهره کرمی زند ]
 •   چراغ تجربه

" تجربه" چراغ راه زندگی است.

این چراغها را درراه زندگی خود و دیگران, روشن نگه داریم.

اگر شعله ونوری در تجارب حیات است, چه بسا از "سوختن" یک جان وشعله کشیدن یک "زندگی" باشد. چه بهتر که آنرا راه "نوآمدگان" کنیم که درآغاز راهند.

به راستی تا کنون چند نمونه از این مشعل هاراسرراه تاریک دیگران روشن کرده ایم؟

کاش انسانها, تجربه های آزموده را دوبار تجربه نکنند.

پس آیینه عبرت به درد چه روزگاری می خورد؟

خیلی ها بادیدن یک محبت دل می بازند وخام می شوند.

خوشا به حال آنان که هنوز " عصب غیرت" و"رگ جوانمردی" در وجودشان از حس وحرکت نیفتاده است.

اگرگل نیستی, خار هم نباش!..

این طوری بهتر است.

[ سه شنبه ششم بهمن 1388 ] [ 22:14 ] [ شهره کرمی زند ]

             

نظر شما درمورد این اعداد چیه؟      

2009/08/07 و12:34:56

بله ! اینا ساعت وتاریخ ازدواج دختروپسری هست که دراین لحظه با هم پیوند زناشویی بستند.

این زوج گفتن که میخوان همیشه آنرا به خاطر داشته باشند.

متخصصان عدد شناسی معتقدندکه 123456789 نشان دهنده شروعی تازه است وحتی میتونه طلسم های شیطانی رو در هم بشکنه. حالا منتظرمی مونیم ببینیم سرنوشت این زوج ختم به خیر میشه یا....

[ شنبه سوم بهمن 1388 ] [ 20:15 ] [ شهره کرمی زند ]

 

ثواب صلوات

امیرالمومنین (ع) فرمودند: " هیچ دعایی به آسمان نمی رسد مگراینکه دعا کننده بر محمد وآل او 

صلوات بفرستد.

• دعای پنهانی

امام رضا(ع) می فرمایند:" یک دعای پنهانی بنده برابر است با هفتاد دعای آشکار"

 

• بخشش گناهان

 از امام باقر(ع) نقل شده که " کسی که هرشب سوره {غافر } رابخواند خداوند گناهان قبلی وبعدی اش رامی آمرزد اورا باتقوا نموده آخرت رابرای او بهتراز دنیایش می گرداند.

 

پاداش کار خوب

امام باقر(ع) می فرمایند:" پاداش کار خوب وبد در روز جمعه دو برابر است."

 

• سوگند دروغ

پیامبر(ص) می فرمایند: " از سوگند دروغ بپرهیزید که محققا باعث خالی شدن شهرها از اهلش میشود . "

 

[ شنبه سوم بهمن 1388 ] [ 20:14 ] [ شهره کرمی زند ]
 
[ پنجشنبه بیست و چهارم دی 1388 ] [ 11:39 ] [ شهره کرمی زند ]

 

همه ما درصورتی کنار هم زندگی کردیم ومی کنیم که یاهمدیگه رو دوست داریم ویا بنابه دلایلی مجبور بودیم وهستیم.

تاحالا حتما چیزهای زیادی در مورد زندگی مسالمت آمیز حیوانات  شنیدید!

ما آدمها هیچ وقت حاضر نیستیم با کسانی که ازشون متنفریم زندگی کنیم حتی برای یک لحظه!!!

ولی حیوانات زیادی هستند که با وجود اینکه دشمنند وبه عبارتی به خون هم تشنه, بازهم باهمدیگه درصلح وصفا زندگی میکنند.

من می خوام تصویری نشونتون بدم که همه این مطالب رو در خودش گنجونده. می گید نه نگاه کنید؟!

 

تاحالا شده ماها کسی رو آنقدر دوست داشته باشیم که اینطوری اونو درآغوش گرفته باشیم...

من که تاحالا ندیدم شما چطور؟؟؟!!!

نگاه کنید این ببر چطور این انسان رو در آغوش گرفته......

 

[ پنجشنبه بیست و چهارم دی 1388 ] [ 8:47 ] [ شهره کرمی زند ]

 

 

موضوع تحقیق:

 

تاثیربازیهای رایانه ای برسلامت کودکان ونوجوانان

 

 

گردآورنده: شهره کرمی زند

 


 فهرست مطالب

 

مقدمه

تعریف نظری وعملیاتی

تاریخچه تحقیق

فرضیه

سوالات

پرسشنامه

استخراج داده ها(جدول ونمودار)

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع وماخذ

 

 •   مقدمه:

تصوردنیای بدون رایانه روز به روزسختتر میشودآنها تاثیرزیادی درپیشرفت علمی ودسترسی همگان به اطلاعات ایفا میکنندواین مهم میتوانددرکودکان ونوجوانان تاثیرگذارباشدبیشترین دلیل این نگرانی آنست که حتی والدین هم طریقه استفاده ازرایانه رانمی دانندواین موجب میشود که ازخطراتی که درفضای بازیهای رایانه واینترنت وجوددارد آگاهی نداشته باشندبسیاری ازاین بازیها به رفتار خشونت آمیز-افزایش ترس ورفتارضداجتماعی وپرخاشگری درکودک ونوجوان می انجامد.بسیاری  بازی های رایانه ای وجوددارد که نحوه تمرکزکردن رامی آموزندومغزرافعال میکنندامامتاسفانه اغلب والدین به محتوای بازیهاتوجه ندارند چراکه حتی کم خطرترین آنهاهم نبایدمدت زیادی استفاده شود.

واقعیت اینست که کودکان ونوجوانان به خاطرشرایط سنی خودممکن است درزمینه استفاده ازنوع خاصی ازبازی ها اهتمام ورزند وبه راهنمایی های کسی توجه نکنند.

 

 

·                تعریف نظری:

بازیهای رایانه ای: سرگرمی وتفریح کامپیوتری

سلامت: تندرستی

 

·                      تعریف عملیاتی:

سلامت: تندرستی جسم وروان کودک ونوجوان ازتاثیربازیهای رایانه ای

 

 بازیهای رایانه ای: نوعی سرگرمی وتفریح کامپیوتری میباشد که ازلحاظ محتوایی برهوش ورفتارکودک ونوجوان موثراست.

 

 •  تاریخچه بازیهای رایانه ای:

 

درکمترازچهاردهه ‘صنعت بازیهای رایانه ای ازچندقطعه آجرگرافیکی تبدیل به یک سیستم سودده جهانی شده است.درسال2006 وفقط درآمریکا صنعت بازی به رکورد12.5  میلیارد دلاردست یافت.این صنعت تاثیردرحال رشدی برروی رسانه های جمعی دیگرهمچون سینما‘تلویزیون واینترنت داردوازطرفی میلیونهابازیگردرسرتاسردنیابه بازی کردن این بازیهامشغولند.

درحالیکه تحقیق وتفحص درموردبازیهای رایانه ای فقط چندین سال است که دردنیاآغاز شده وازطرفی بیشترنوشته ها ومقالات مربوط به بازیها‘مربوط به نسخه های جدیدونوین صنعت بازی وعلی الخصوص بازیهای کامپیوتری خانگی هستند.

·                 نخستین بازی رایانه ای دردهه اول قرن 60میلادی درسال1962 ساخته شدواسم ان space war بودکه به صورت یک بازی دوبعدی دریک صفحه بسیارساده طراحی شده بودوپس ازجنگ سردwar game (بازیهای جنگی)بیش ازپیش مورداهمیت فرارگرفت.

·                       1958- آزمایش معروف ویلیام هپگین بانام tennis for two(تنیس دونفره)به نمایش درآمدکه دراین آزمایش میشدکنترل صفحه نمایش رابرای بازی کردن به عهده گرفت.هرچندتابه امروزبسیاری براین عقیده اندکه این ازمایش یک بازی واقعی نبوده است.

·     1962- نسخه نهایی بازی space war دردانشگاه MTT نوشته میشدکه بعدهااین بازی تبدیل به ایده اولیه نولان بوشنل(پدربازیهای کامپیوتری)برای ساخت بازی computer space درسال1971 شد.

·     1966- رالف بیر یک مقاله چهارصفحه ای درمورداینکه چطورمی توان بازیهای تعاملی رابرروی دستگاههای تلویزیون اجراکردمی نویسد.

·     1971- اولین دستگاه ژتونی بازیهای رایانه ای بابازی معروفcomputer space که توسط نولان بوشنل نوشته شده بود‘ساخته می شود.

·     1972- (شروع صنعت بازی)کنسول ساخته شده توسط رالف بیر بانام Magnavox odyssey عرضه میشود.بازی معروف pongکه توسط بوشنل نوشته شده بود برای اولین باربرروی دستگاههای Arcade عرضه شده وتبدیل به اولین بازی پرفروش تاریخ میشود.

·     1973- صنعت بازیهای Arcadeشروع به اوج گرفتن میکندوشرکتهای دیگری نظیرTaito-Midwayو...فعالیت خودرااغازمیکنند.

·     1974- بازیTankازشرکتKee Gamesاولین بازی است که اقدام به ذخیره اطلاعات گرافیکی بررویROMمیکندهمچنین بازیTV Basketball نخستین بازی Arcadeیی است که ازاشکال شبیه انسان به جای مربع هاویاماشینهابرای نشان دادن افراددرون صحنه استفاده میکند.

·     1976- بازیFair childبه عنوان اولین بازیمبتنی برکارتریج عرضه میگردد.بازیNight driverشرکت اتاری نیزاولین بازی کامپیوتری است که دیداول شخص راشبیه سازی میکند,هرچندکه یک دیدواقعی سه بعدی نداشت.

·     1977- اولین سقوط وشکست صنعت بازی دراین سال به وقوع می پیوندد و بسیاری ازشرکتها ازدوررقابت وصنعت خارج میشونداماکنسولvcs شرکت اتاری دراین هنگام عرضه میشود(بعدهانامش بهAtari2600تغییرمیابد.)درکشورژاپن شرکتNintendoاولین بازی کامپیوتری رنگیش رابانامColor TV Game6عرضه میکند.

·           به همین ترتیب درسالهای بعد بازیهای متفاوت باویژگیهای منحصربفرد ازشرکتهای مختلف عرضه شدتااینکه بازیArcade شرکت سگا بانامSaxon اولین بازی ای میشودکه درتلویزیون به صورت تجاری تبلیغ میشود.درادامه همین یال سودبازیهای Arcadeشروع به سقوط کردن میکندوبه نظر میرسد که اینبارسقوط و شکستی بزرگترازسال1977درانتظارصنعت بازیست.این شکست ادامه داشت تااینکه درسال1985 شرکت نینتندونسخه جدیدی ازکنسولFamicanش رابانامNES درامریکاعرضه میکندموقعیت این کنسول باعث خاتمه یافتن سقوط وشکست بازیهای کامپیوتری میشودوازطرفی این شرکت بازیی راطراحی میکندکه تبدیل به یکی از پر فروشترین بازیهای کامپیوتری زمان میشود.تاچهارسال تولید بازیهای کامپیوتری از شرکتهای مختلف ادامه داشت.

·           1989- شرکت اتاری بازیهایی راعرضه میکند که ازتصاویرتماما دیجیتالی شده برای صحنه های Backgroundبازی استفاده میکندوکنسول دستی توسط شرکت های نینتندوواتاری عرضه میشود.

·           1992- شرکت id software بازیی را عرضه میکند که اولین بازی اول  شخص رسمی سه بعدیدرتاریخ بازیهای کامپیوتری است.

·           1993- دراین سال بازی شرکت CyanبانامMyst عرضه شدوتبدیل به پر فروشترین بازی سیستمهای کامپیوتری تاسال2002 میگردد.

·           2002- بازیThe Simsپس ازدوسال گوی سبقت را درفروش ازرقبا ربوده وبا جلوزدن از بازیMystتبدیل به پرفروشترین بازی کامپیوتری تمام تاریخ میشود.

·           2004- شرکت سونی کنسول دستی play stationرادرژاپن وplaystation2 رادرچین عرضه میکند.

·           ساخت بازیها وکنسولهای دستی ادامه میابدودرسال2007 بازیWorld of war craftبابیش از9میلیون بازیدرسرتاسردنیابه معروفترین وموفقترین بازی MMORPGتاریخ تبدیل میشود.

کیت فنشتاین صاحب موزه بازیهای ویدئوییVideo Tapia نظریه ای رادرمورد  بازیهای رایانه ای داردکه درانجام بازیهای رایانه ای نیازبه عنصراحساسات برای کنارامدن باخودبازی دارد.این احساسات میتواند عاطفی یارقابتی(مثل رقابت بایک بازی واقعی دیگردرورزشهایی مانندفوتبال)باشند.ازنظروی کامپیوتربایدچیزی فراتر ازیک داورویایک مدیردنیای مجازی بازی باشدوبیشتر شبیه به یک رقیب ویاحتی یک دوست به نظربازیگر بیاید

 •   مطا لعات انجام شده دراین مورد:

 

فناوری کامپیوتر بطوروسیع درجامعه گسترش یافته است وباتمامی   جنبه های زندگی انسان تلفیق شده است امروزه این فناوری نقش مهمی در زندگی کودکان ونوجوانان پیداکرده وبه سرعت نیزدرحال افزایش است. محققان مکانیسمی رادرمغزکشف کرده اند که احتمالا بین بازی های خشن رایانه ای وبروزرفتارهای خشونت آمیزارتباط ایجادمیشود.این تحقیق توسطدانشگاه میسوری –کلمبیای امریکاوبامشارکت39داوطلب که برای مدت طولانی ازبازیهای رایانه ای استفاذه کرده اندصورت گرفته است.محققین درحین آزمایش برروی این افرادمتوجه میشوندکه مغزآنها درمقابل تصاویرواقعی ازخشونت(حمله مسلحانه)واکنش نشان نمیدهندامابه تصاویرناراحت کننده دیگر مانند جسدحیوانات یا کودکان بسیارواکنش نشان میدهندسپس به این نتیجه رسیدند که کاهش یافقدان واکنش مغزبه تصاویرخشن جنگی بابروزرفتارخشونت آمیزبسیارمرتبط است.نتایج این تحقیق در حالی منتشرشدکه عده کثیری معتقدنداستفاده ازاین گونه بازیها به خصوص برای ذهن تاثیر پذیر نوجوانان میتواند عامل ترغیب کننده به ارتکاب جرم باشدودرواقع بی رحمی وخشونت را به رفتاری غیرقابل قبول برای آنان مبدل کند.پدرومادریک کودک بریتانیایی که درسال2003 کشته شد هنوز بر این عقیده اند که قاتل کودکشان تحت تاثیربازیهای خشن رایانه ای بوده است.تاکنون تحقیقات زیادی درموردتاثیراین بازیهابرافرادگروههای سنی مختلف انجام شده که همه آنها هم به همین نتیجه رسیده اند که میان استفاده ازبازیهای رایانه ای باموضوعات جنگی وخشن ورفتارهای خشونت آمیزارتباطی مستقیم وجوددارد.درمقابل برخی استدلال میکنندکه نتیجه این گونه تحقیقات نشان میدهد که افراد خشن بیشترازدیگران جذب این گونه بازیها میشوندنه اینکه بازیهای خشن رایانه ای باعث بروز رفتارخشونت آمیزدرافرادمیگردد.منتقدان این تحقیق میگویندافرادی که ازاین بازیها استفاده میکنند پس ازمدتی حساسیت خودرانسبت به تصاویرخشن ازدست میدهندامااین تحول مغزی به رفتارخشونت آمیزدرزندگی واقعی منجرنمی شود.

 

 • فرضیه :

بازیهای رایانه ای برسلامت کودکان ونوجوانان تاثیرمنفی دارد. -1

 

 •   سوال: 

 

آیا بازیهای رایانه ای برسلامت کودکان ونوجوانان تاثیرمنفی دارد؟-1

 

 •     پرسشنامه

دراین پرسشنامه ده سوال درموردتاثیربازیهای رایانه ای برسلامت کودکان ونوجوانان درقالب پنج گزینه مطرح گردیده لطفاهمه سوالات رابخوانید وگزینه ای راکه به نظر شما صحیح است انتخاب کنید.

 

               جنس :    مونث   مذکر

                 سن :..............

وضعیت تحصیلی:..............

  وضعیت تاهل :      مجرد   متاهل

 

 

1- بازیهای رایانه ای برسلامت کودکان ونوجوانان تاثیرمنفی دارد.

خیلی زیاد  □         زیاد           متوسط  □           کم          خیلی کم

 2- استفاده ازاین بازیهانه تنهاآثارمنفی نداردبلکه دربسیاری مواقع تاثیر مثبت برجای میگذارند.

خیلی زیاد□           زیاد  □         متوسط □           کم           خیلی کم

 3- محتوای یک بازی رایانه ای برای کودکان خیلی مهم است چراکه با روحیه حساس آنان ارتباط دارد.

خیلی زیاد           زیاد          متوسط            کم   □       خیلی کم

   4- برخی بازیهای رایانه ای خشونت- لجبازی- ترس و... رادر کودکان ونوجوانان تقویت می کند.

خیلی زیاد          زیاد         متوسط           کم            خیلی کم

 5- والدین میبایست نسبت به چالشها وهنجارهای بازیهای رایانه ای و اینترنتی آگاه باشند تاد ر مواقع لزوم کودکان ونوجوانان راراهنمایی کنند.

خیلی زیاد          زیاد         متوسط □           کم  □           خیلی کم

   6- انجام بازیهای رایانه ای درروند تحصیل کودکان ونوجوانان موثر است.

 

خیلی زیاد □           زیاد        متوسط  □         کم         خیلی کم

 

   7-  برخی بازیهای رایانه ای می توانند خطرناک باشند.

خیلی زیاد□            زیاد          متوسط            کم         خیلی کم

 8- بهره مندی کودکان ازرایانه وشبکه های وب به منظوربالابردن سطح  آگاهی آنهالازم است.

خیلی زیاد           زیاد         متوسط           کم       خیلی کم

 9- استفاده کنترل نشده ازکامپوتر(اگر همراه بافناوریهایی مانند تلویزیون باشد) کودک رادرمعرض خطرات تکامل فیزیکی واجتماعی وروانی قرارمیدهد.

خیلی زیاد □         زیاد          متوسط      کم             خیلی کم      

 10- انجام بازیهای رایانه ای اگر با آگاهی کامل باشد ازبسیاری ازآثارمخرب آن جلوگیری خواهد شد.

خیلی زیاد      زیاد     متوسط □      کم         خیلی کم

 

 •        استخراج داده ها(جدول ونمودار):

 

 • جدول: 

 

جمع 

خیلی کم

کم  

متوسط

زیاد  

خیلی زیاد

******

30

2

5

6

8

9

فراوانی

100%

7% 

16%

29%

27%

30%

درصد

 

براساس نتایج بدست آمده به نظرمیرسد 57% ازپاسخگویان باانتخاب گزینه های زیادوخیلی زیادبراین باورندکه بازیهای رایانه ای برسلامت کودکان ونوجوانان اثرمنفی میگذارداینان کسانی بودندکه کودکا نشان  بیش ازاندازه بازیهای رایانه ای انجام میدهندوآثارآنراتاحدودی درکودکان خودمشاهده کرده اند در حالیکه 23% معتقدند این بازیها تاثیرمنفی ندارند اینان راتاحدودی افراد مجردویاکسانی تشکیل می دهند که فرزند  ندارندواثرات آنرا به خوبی درک نکرده اندو20% هم فکرمیکنند موثراست علت آنراهم اینچنین بیان کردند که انجام این بازیها تاحدودی برسلامت کودکان تاثیردارد ولی اگرانجام آن بانظارت والدین باشد آثارمنفی کمتری به دنبال خواهدداشت .

 

 •  پیشنهاد:

نمیتوان منکراین شدکه برخی بازیهای رایانه ای برسلامت کودکان ونوجوانان تاثیرمنفی دارد اما در بسیاری مواقع نیزاثرمثبت به جامیگذارد.اگرتهیه این بازیهاباآگاهی باشدوبه محتوای خوب وآموزنده آن توجه شودنه تنها ضررنداردبلکه به تمرکز ذهنی آنان نیزکمک میکند.بنابراین والدین نقش مهمی دراین زمینه دارند.آنهامیتوانند باتهیه بازیهای مناسب بامحتوای آموزنده علاوه براینکه سطح آگاهی های کودکان راافزایش دهنددربالابردن توان هوشی وعلمی انان موثرباشندامابایدفراموش نکنندکه بازیهای کودکان را درکنترل خاص خودداشته باشند دراین صورت میتوان امیدواربود که این بازیها خطرناک نیستند بلکه مفید هم خواهند بود.

 

منابع وماخذ:

اینترنت: - مرکزتخصصی بازیهای کامپیوتری

- تاثیرکامپیوترواینترنت برکودکان ونوجوانان- مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات ومدارک  علمی ایران.

آیارایانه خطری برای کودکان ونوجوانان دارد؟- حمیده احمدیان -

پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناورن اطلاعات.  -

 

 

[ یکشنبه بیستم دی 1388 ] [ 11:57 ] [ شهره کرمی زند ]
موضوع :

 

نقش فناوری اطلاعات وارتباطات درتوسعه آموزش ودانش باتاکید برنقش کتابخانه های مجازی    

 

عصرحاضررا باید تلفیقی ازارتباطات واطلاعات دانست   عصری که درآن بشرخودرا بیش از گذشته نیازمند به داشتن اطلاعات وبرقراری ارتباط بری کسب اطلاعات مورد نیازمیداند.امروزه بادر اختیارداشتن این امکانات می توان به برقراری سریع ارتباط وتبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش دست یافت. بی شک بیشترین تاثیرپدید آمدن فناوریهای اطلاعاتی وارتباطی برمحیطهای آموزشی بوده است و این سبب شده تامحیطهای آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کنند. باظهور وگسترش اینترنت وباتوجه به نقشی که کتابخانه ها درامر آموزش ایفا میکنند بدیهی است بادارابودن امکانات پیشرفته ترمنابع اطلاعاتی بسیارغنی تری رانسبت به گذشته فراهم میکنند. فراهم کردن وب سایتهای اینترنتی وپایگاههای اطلاعاتی کتابخانه ها را به یک محیط مجازی ودیجیتالی جهت تبادل اطلاعات تبدیل کرده است که نقش آموزشی آن بیش از پیش دردراین محیط نمایان میشود. کتابخانه ها می توانند باتهیه منابع الکترونیکی وتحویل آنها به اعضای جامعه اطلاعاتی  نقش عمده ای  در آموزش وگسترش دانش داشته باشند.یکی از اساسی ترین نیازهای بشر دسترسی به اطلاعات است.

بابرقراری ارتباط میان جوامع وپدیدآمدن نیازهای مختلف ‘ اطلاعات نیزاهمیت پیدا کرد. تاآنجا که بشر وارددوره ای شد که آنرا عصرارتباطات نامیدواین نامگذاری به دلیل گستردگی میزان اطلاعات وسرعت تبادل آنها ازطریق محملهای اطلاعاتی مختلف میباشد. این حجم گسترده اطلاعات ونحوه تبادل آن جامعه امروز را درآستانه ورودبه فرهنگی قرار داده که در آن آموزش – اطلاعات ودانش محورهای اصلی پیشرفت جامعه خواهند بود.درتعریف اطلاعات بایدگفت مجموعه ای ازداده های شکل گرفته وتغییریافته به طوریکه معنی دارومفیدباشندوآن چیزیست که بتوانددرسیستم ذهنی دریافت کنندگان دگرگونی ایجادکند وازبی نظمی بکاهدوحاصل آن ‘ پدیدآمدن دانش وتوانایی تصمیم گیری است ودانش نیزترکیبی سازمان یافته از اطلاعات محسوب میشود که درحال افزایش وگسترش است.

براین اساس دانش به دو دسته تقسیم میشود:

الف- دانشی که خودش رامی شناسیم.

ب- دانشی که میدانیم درکجامیتوانیم اطلاعاتی راجع به آن پیدا کنیم.

دردنیای امروز مورددوم اهمیت بیشتری داردوکسب آن میتواندبه صورت رسمی درهرمکان وزمان ویا غیررسمی بدون نیازبه زمان ومکان شکل گیرداماکسب دانش نیازبه یادگیری داردواین یادگیری بر اثر تجربه یا آموزش دررفتارپدیدمیاید. فناوری اطلاعات وارتباطات دردسترسی انسان به اطلاعات  ازطریق فناوریهای ارتباطی کمک میکندوموجب برقراری سریع ارتباط وتبادل اطلاعات بیش از پییش می گردد  بدون فناوری اطلاعات وارتباطات ارتباط درسطح بین المللی وبین فردی غیرممکن خواهدبود.کاربرداین فناوری درآموزش سبب شده تامحیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیداکند نقش فناوریهای اطلاعات وارتباطات دریادگیری بسیارمهم است.بابه کارگیری آن فرد علاوه بر کسب مهارتهای پایه نیازمند داشتن مهارت استفاده ازاین فناوریست.یادگیری مبتنی برفناوریهای نوین ارتباطی بسیاری از ناکارآمدیهای نظام های آموزشی رارفع کرده است.علت کاربرد فناوری اطلاعاتی وارتباطی دریادگیری آموزش بهتروسریعتر میباشد وکاربردآن درآموزش نوع جدیدی ازیادگیری رابوجود میاوردبه طوریکه یادگیری تنها به صورت حضوری انجام نمیشودبه نحوی که بتوان اطلاعات را به راحتی با سایر یاد گیرندگان به اشتراک گذاشت.به این ترتیب نوع جدید یادگیری ‘ یادگیری الکترونیکی نام دارد. درمفهوم یادگیری الکترونیکی میتوان گفت که به مجموعه فعالیتهای آموزشی که بااستفاده ازابزارهای الکترونیکی اعم ازصوتی- تصویری- رایانه ای بصورت مجازی انجام شوداطلاق میشود.این یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعاتی وارتباطی به منظور ایجاد – نگهداری وتوسعه مواد آموزشی/ مطالعاتی برای دانشجویان– معلمان ودانش آموزان میباشد.مدلهای یادگیری شبکه ای – یادگیری درکلاسهای آینده- یادگیری ساختاردانش وتوانایی حل مشکل ویادگیری مبتنی برجامعه‘از چهارمدل پیش بینی شده فضاهای یادگیری مجازی هستند.نظامهای آموزشی ویادگیری مبتنی برفناوری اطلاعات درآموزش انسان اهمیت بیشتری می یابدشبکه های پرسرعت ازآموزش ازراه دورپشتیبانی میکنندوجریان یادگیری انعطاف پذیر ترمیشود.کتابخانه های مجازی: باپیشرفتهای حاصل از پیدایش فناوریهای اطلاعاتی وارتباطی کتابخانه هاهم ازحالت سنتی خارج شده انددرنتیجه د ر کنار کتابخانه های فیزیکی کتابخانه مجازی هم پدیدآمد.این کتابخانه ها مجموعه ای از اطلاعات رابه صورت دیجیتال دراختیاردارندوآنهاراسازماندهی میکنند.این اطلاعات دیجیتال شامل کتابهاومجلات الکترونیکی- پایگاههای اطلاعاتی- صفحات وب و... میباشد . کتابخانه های مجازی بردسترسی به موادازهرجا به صورت دیجیتالی تاکیدمیکنند.کتابخانه های مجازی دسترسی سریع رابه طیفی گسترده ازمنابعی که به صورت فیزیکی موجود نیستندفراهم میکنند.این

کتابخانه هاگردآوری منابع چندرسانه ای و امکان آموزش ازراه دوررابرای یادگیرندگان فراهم کرده است آنها همچنین ازطریق شبکه های رایانه ای به امریادگیری شبکه ای والکترونیکی کمک شایانی کرده اند.بدون وجودکتابخانه های مجازی که به سازماندهی ونگهداری منابع الکترونیکی می پردازند امکان دسترسی به منابع روزآمد جهت یادگیری غیرممکن است. محیط یادگیری الکترونیکی همیشه دردسترس است واز هرمکانی قابل استفاده میباشدومساله زمان رانیزبرطرف کرده است.

 

منبع: مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران.

 

 

[ یکشنبه بیستم دی 1388 ] [ 11:55 ] [ شهره کرمی زند ]

 • گربه اینترنت بازبه دانشگاه رفت!!

یک گربه اینترنت باز به عنوان دانشجوی افتخاری دانشکده ای درپایتخت چین سرکلاس درس می رود. چندی پیش یک قلاده گربه خانگی سرگرم بازی باصفحه کلید رایانه بود که به بخش نام نویسی اینترنتی دانشکده "پکینگ" پکن راه یافت .سپس این گربه بسیارباهوش که توانایی منحصربه فردی درشمارش اعداد دارد ازسوی صاحب آن به دانشکده پکینگ معرفی شد.شهروندچشم بادامی درنامه الکترونیکی برای مسئولان مربوطه نوشت: گربه من اگرچه دم ندارد اما میتواند مانندیک دانشجو به حرفهای استاد گوش کند وباتکان دادن سرواکنش نشان دهد.این نامه به سرعت درشبکه های اینتر نتی پخش شد و مسئولان دانشکده موردنظر حاضزشدند گربه خبرساز را پس از آزمون هوش به کلاس درس راه بدهند حیوان استثنایی که علاقه زیادی به رشته هنردارد حالا دانشجوی افتخاری دانشکده پکینگ است. نخستین گربه دانشجوی چین درچند برنامه زنده تلویزیونی استعدادهای خود را به رخ کشیده وثابت کرده استحقاق رفتن به دانشکده رادارد....

خیلی جالبه !.. یک گربه ...! دانشگاه....!وقتی حیوانات انقدر به تحصیل علاقه مندند پس چرا ما انسانها

 

باید ازاونها عقب بمونیم. اینطورفکر نمیکنید؟!!!

 


• خرس ساندویچ خور!

درنیوجرسی مردی گرسنه در حال خوردن ساندویچ در یکی از پارک های جنگلی بود که ناگهان با ضربه ای که ازپشت به سرش خورد نقش برزمین شد.پس از اینکه مرد میانسال روی زمین افتاد مشاهده کرد که یک خرس بالای سرش است و بدون اینکه ضربه دیگری به او بزند ساندویچ را برداشت وعقب رفت ودر مقابل حیرت مرد شروع به خوردن آن کرد وجالب تر اینکه تنها سوسیس داخل ساندویچ را خورد و محتویات دیگر آنرا روی زمین انداخت . سپس خرس در کمال آرامش در بین درختان پارک ناپدید شد.

 


• 30 هزارسگ درانتظار تاج طلایی ....

جشنواره بین المللی انتخاب زیباترین وزشت ترین سگ های دنیا درپایتخت اسلوواکی آغاز شد.

بیش از 30 هز ار قلاده سگ ازنژادهای مختلف در براتیسلاوا- پایتخت اسلوواکی- گردهم آمدند تا زیبا وزشت ترین آنها شناخته وتاج های طلایی روی سر این حیوانها گذاشته شود. این سگها از59 کشوربه اسلوواکی برده شدندو توجه رسانه های خبری اروپارا به خود جلب کردند. ظاهراجایزه نقدی سگهای برنده به صاحبانشان پرداخت شد.پیش تریک سگ سیاه دورگه که درچین به دنیا آمده بود بدریخترین سگ دنیا شناخته شد.این حیوان مونداشت وفقط روی سرش پرزهای سفید به چشم می خورد....

 


 


 • ببر اسب سوار

اسب سواری یک قلاده ببر ونمایش آکروباتیک این حیوان درباغ وحش جنوب استان فوجیان چین جاذبه گردشگری شده بود.درآن روز باغ وحش " فوزهائو" دراستان فوجیان خیلی داغ شده بود چون جشنواره حیوان های دست آموز برپا بود.درجشنواره اسب سواری یک قلاده ببر وحرکات آکروباتیکش درکناریک خرس قهوه ای طرفداران بی شماری را جذب کرد. بسکتبال دلفین ها هم برجذابیت  جشنواره افزود. ناگفته نماند که سودزیادی هم ازاین طریق نصیب باغ وحش " فوزهائو" شد ..

 

 

[ یکشنبه بیستم دی 1388 ] [ 11:47 ] [ شهره کرمی زند ]
 

 

 

همه چهارتا همسردارند!

روزی روزگاری پادشاهی چهارهمسرداشت.اوعاشق وشیفته همسرچهارمش بود.بادقت وظرافت وخاصی با اورفتارمیکردواوراباجامه های فاخروگران قیمت می اراستوبه اوبهترین چیزها رامی داد.همسرسومش رانیز بسیار  دوست میداشت وبه خاطرداشتنش به پادشاه همسایه فخرفروشی می کرد اما همیشه می ترسید که مبادااورا ترک کندونزد دیگری رود.همسردومش زنی قابل اعتماد- مهربان _ صبورومحتاط بودوهرگاه که پادشاه بامشکلی مواجه میشدهمسرش اورا یاری می کرد.همسراول پادشاه شریکی وفاداروصادق بودکه سهم بزرگی درحفظ ونگهداری ثروت وحکومت همسرش داشت.او پادشاه را ازصمیم قلب دوست می داشت اماپادشاه به ندرت متوجه این موضوع می شد.روزی پادشاه احساس بیماری کرد وخیلی زوددریافت که فرصتی ندارد.اوبه زندگی پرتجملش می اندیشید ودرعجب بودوباخودگفت: من چهارهمسردارم اماالان که درحال مرگ هستم تنها مانده ام .بنابراین به همسرچهارمش رجوع کرد وگفت:"من ازهمه بیشترعاشق توبوده ام وبیشترین توجه من نسبت به توبوده است اکنون من درحال مرگ هستم ایا با من همراه میشوی؟"اوجواب داد:"به هیچ وجه."ورفت.جوابش همچون کاردی درقلب پادشاه بود.ازهمسرسومش پرسید:"درتمام طول زندگی به توعشق ورزیدم وحال که درانتظارمرگ هستم بامن همراه می شوی؟"جواب داد:"نه زندگی خیلی خوب است ومن بعدازمرگ تو ازدواج خواهم کرد." قلب پادشاه فرو ریخت.به همسردومش گفت:"من همیشه برای کمک نزد تومیامدم وتوهمیشه کنارم بودی ایا توهمراه من می ایی؟"اوگفت:"متاسفم دراین مورد نمی تئانم کمکی به تو بکنم وتنها میتوانم تا سرمزار همراهت باشم."پاسخ او چون گلوله ای قلب پادشاه را ویران کرد.ناگهان صدایی امد   "من باتو خواهم امد همراهت هستم فرقی نمی کندبه کجامی روی باتو میایم" پادشاه نگاهی انداخت – همسراولش بود!اوبه علت عدم توجه پادشاه لاغرو نحیف شده بود.پادشاه با اندوهی فراوان گفت:"ای کاش زمانی که فرصت بود به توبیشترتوجه میکردم."درحقیقت همه ما در زندگی خویش چهار همسر داریم....

شما میتونید حدس بزنید که این چهار همسر ماکدومند؟!

حتما برام بنویسید.دفعه بعدکه به وبلاگم سرزدم  هم جوابهای شمارو میخونم هم جواب رو مینویسم .نگران نباشید زیادسخت نیست .....حتماهمتون بلدهستید.ممنونم.....

[ یکشنبه بیستم دی 1388 ] [ 11:29 ] [ شهره کرمی زند ]
دردانه  عشق

 

به سویت امدم برهنه پاودل درکف با همه تن پوش چشم......

"همه تن پوش چشم شدم خیره به دنبال توگشتم- شوق دیدار تو لبریز شدازجام وجودم –

شدم ان عاشق دیوانه که بودم."

اماتو هرگز خبرنداشتی که درپس پرده دل ازکف داده ام چه راز سربه مهری نهفته است!..

 

 

ازتوای عشق دراین دل چه شررها دارم

یادگارازتوچه شب ها چه سحرهادارم

باتوای راهزن دل چه سفرها دارم

گرچه ازخود خبرم نیست خبرها دارم

کاش دایم دل ماازتو بلرزد ای عشق

ان دلی کزتونلرزدبه چه ارزد ای عشق   

"دردانه عشق"رمانی سراسرهیجان...سراسرکام

وناکامی...وسراسرعشق بالهیب سرکش......  

 

  


[ یکشنبه بیستم دی 1388 ] [ 11:26 ] [ شهره کرمی زند ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

زندگی طراوت عشق است به نگاه عاشق وهمین برای یک عاشق بس است چرا که عشق برای او یعنی تمام زندگی....
پس " تا شقایق هست زندگی باید کرد"
امکانات وب
<-BlogTitle->

<-BlogTitle->
<-BlogDescription->
نويسندگان
آخرين مطالب
<-PostContent->
ادامه مطلب
[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime-> ] [ <-PostAuthor-> ]
<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

<-BlogAbout->
موضوعات وب
آرشيو مطالب
امکانات وب
<-BlogCustomHtml->